SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KATEDRA
BIOFYZIKY

http://fpv-kbf.webnode.sk/

Pracovníci

Vedúca katedry:
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
Životopis
VTC
vedecko-pedagogická charakteristika

Tajomník:

Pracovníci katedry:
prof. Ing. Ivan Štich, DrSc.

doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.

doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.

Doktorandi:

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk