SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

KALENDÁRIUM FPV UCM na obdobie september 2021 – jún 2022

  Kolégium dekana
9:00
Vedecká rada Akademický senát Akademické slávnosti
9/2021 KD07 16.9.2021 štvrtok     Otvorenie akad. roka alebo slávnostné odovzdávanie ocenení rektora UCM v Ak.klube
10/2021 KD08 19.10.2021 utorok   AS
4/21
2.promócie 10. 2021
11/2021 KD09 18.11.2021 štvrtok VR FPV 09.11.2021 utorok    
12/2021 KD10 16.12.2021 štvrtok      
1/2022 KD01 25.1.2022 utorok      
2/2022 KD02 22.2.2022 utorok     3.promócie 2. 2022
3/2022 KD03 22.3.2022 utorok      
4/2022 KD04 19.4.2022 utorok VR FPV 05.4.2022 utorok    
5/2022 KD05 17.5.2022 utorok      
5/2022 KD06 14.6.2022 utorok       1.promócie 6. 2022
Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk