SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Dekanát

Dekan

Dekan doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. profesor
Dekan Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Telefón: 033 5565 321
E-mail: jozef.sokol [at] ucm.sk

Prodekani

Vranovicova RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
Telefón: 033 5565 326
E-mail: beata.vranovicova [at] ucm.sk
Vranovicova prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničnú spoluprácu
Telefón: 033 5565 334
E-mail: alzbeta.marcek.chorvatova [at] ucm.sk
Vranovicova doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj, akreditáciu a propagáciu
Telefón: 033 5565 372
E-mail: iveta.dirgova [at] ucm.sk

Tajomníčka

Meciarova PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
Tajomníčka fakulty
Telefón: 033 5565 323
E-mail: maria.mestankova [at] ucm.sk

Asistentka dekana

Meciarova Mgr. Magdaléna Mečiarová
Asistentka dekana
Telefón: 033 5565 321
E-mail: magdalena.meciarova [at] ucm.sk
Covid info Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk