SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Dekanát

Dekan

doc. Ing. Jozef Sokol, CSc., mim. profesor
tel.: 033 5565 321

Prodekani

RNDr. Beáta Vranovičová, PhD.
prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
tel.: 033 5565 326, 033 5921 405 

prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, kvalitu a zahraničnú spoluprácu
tel.: 033 5565 334

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj, akreditáciu a propagáciu
tel.: 033 5565 372

 


Tajomníčka

PhDr. Mária Mešťánková, PhD.
tel.: 033 5565 323


Asistentka dekana

Mgr. Magdaléna Mečiarová
tel.: 033 5565 321

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk