SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Akademický senát

Výbor AS FPV
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. predseda AS FPV
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.podpredseda AS FPV
Ing. Eva Űrgeová, PhD. tajomníčka AS FPV

 

Členovia
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mim. prof.
Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.
Ing. Jana Jurinová, PhD.
Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.
Ing. Ján Rimarčík, PhD.
Ing. Marek Šimon, PhD.


Študentská časť
Peter Herbanský        
Martin Horváth                                                                    
Juraj Kebis                                                                           
Bc. Terézia Laluhová                                                                      
Bc. Romana Mičová                                                            
Mgr. Veronika Gregusová 

Volení zástupcovia FPV v AS UCM

Zamestnanecká časť
doc. PaedDr. Juraj Miština, PhD. predseda AS UCM
doc. Ing. Andrej Godány, CSc., mim. prof.
Ing. Eva Űrgeová, PhD.

 

Študentská časť
Bc. Terézia Laluhová
Mgr. Darina Peterková, podpredsedníčka AS UCM za študentskú časť

WWW stránka Akademického senátu FPV UCM - zasadania, zápisnice, materiály, informácie.  

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk