SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Vedecká rada

Predseda Vedeckej rady FPV:
doc. Ing. Jozef Sokol, CSc.      
                                           
Podpredsedníčka Vedeckej rady FPV:
prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc. 
       
Členovia Vedeckej rady FPV                    
prof. Ing. Roman Boča, DrSc.                                                         
prof. Ing. Ernest Beinrohr, DrSc.                                        
doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.                                          
doc. Mgr. Renáta Gašparová, PhD.                                     
doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD.                                     
doc. RNDr. PaedDr. Ladislav Huraj, PhD.                         
doc. Ing. Štefan Janeček, DrSc.                                                      
prof. RNDr. Ján Kraic, PhD.                                               
prof. RNDr. Juraj Krajčovič, PhD.                                      
prof. Ing. Oľga Križanová, DrSc.                                        
doc. Ing. Tibor Maliar, PhD.                                                
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD.                                          
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc.                                              
prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc.                                        
doc. RNDr. Ján Rafay, CSc.                                               
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD.                                                  
RNDr. Beata Vranovičová, PhD.  
                                      
Externí členovia Vedeckej rady:
Ing. Ivana Budinská, PhD.                                                  
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.                                      
Ing. Miroslav Glasa, DrSc.                                                  
Ing. Pavol Hauptvogel, PhD.                                               
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.                                                        
prof. RNDr. František Petrovič, PhD.                                             
prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.                                                       
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.    
                                      
Čestní členovia Vedeckej rady:
doc. Dr. habil. Juraj Lesný, PhD., mimoriadny profesor     
Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Miertuš, DrSc.                          
prof. Ing. Jozef Timko, DrSc.


 

Rokovací poriadok VR FPV UCM
Zasadania Vedeckej rady

Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2019
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2018
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2017
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2016
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2015
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2014
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2013
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2012
Výročná správa o vedecko-výskumnej činnosti za rok 2011

Publikačná činnosť a realizácia vedecko-výskumných projektov v roku 2010


Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2019

Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2018
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2017
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2016
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2015
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2014
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2013
Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2012

Výročná správa o výchovno-vzdelávacom procese za rok 2011

Fotogaléria
 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk