SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ubytovanie

Postup pri prideľovaní ubytovania študentom UCM na akademický rok 2021/2022

Zobraziť postup

PRIDELENIE UBYTOVANIA PRE ŠTUDENTOV FAKULTY PRÍRODNÝCH VIED UCM V TRNAVE V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022

Vážení študenti, ​dovoľujeme si vás informovať o pridelení ubytovania pre študentov Fakulty prírodných vied UCM v Trnave v akademickom roku 2021/2022

Zoznam študentov jún 2021
Zoznam študentov júl 2021
Zoznam študentov september 2021


Študentom FPV UCM môže byť pridelené ubytovanie v:

  • ŠD UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava
  • ŠD Miloša Uhra, Bottova 21, Trnava
  • ŠD SPoŠ, Zavarská cesta 9, Trnava
Žiadosť o ubytovanie a potrebné doklady k nej je potrebné podať elektronicky.
Žiadosť a pokyny k vyplneniu a podaniu žiadosti je v systéme AIS, informáciu študenti obdržali elektronicky.

Bližšie informácie tu.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 331
(Hajdóczyho, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk