SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ubytovanie

Novoprijatí študenti si na zápise podajú žiadosť o ubytovanie.
V akademickom roku 2018/2019 bolo kladne vybavených až 98 % žiadostí.

Študentom FPV UCM môže byť pridelené ubytovanie v:

  • ŠD UCM, Nám. J. Herdu 2, Trnava
  • ŠD Miloša Uhra, Bottova 21, Trnava
  • ŠD SPoŠ, Zavarská cesta 9, Trnava
Žiadosť o ubytovanie a potrebné doklady k nej je potrebné podať elektronicky.
Žiadosť a pokyny k vyplneniu a podaniu žiadosti je v systéme AIS, informáciu študenti obdržali elektronicky.

Bližšie informácie tu.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk