SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Štipendiá

PhDr. Jana Polakovičová, MBA
referentka
- sociálne záležitosti študentov FPV UCM (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné, pre zahraničných študentov)
- školné a poplatky spojené so štúdiom na FPV UCM
Kancelária: 112a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polakovicova(zav.)ucm.skŠtipendijný poriadok UCM v Trnave

Štipendiá sociálne

Usmernenie pre študentov - sociálne štipendiá na akademický rok 2018/2019 (platné od 1.9.2018 do 30.6.2019)
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia

Štipendiá motivačné

Postup a kritéria priznávania motivačných štipendií v akademickom roku 2018/2019

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk