SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Štipendiá

Mgr. Jana Polášová
Organizačné oddelenie UCM
- referentka – koordinátorka pre sociálne záležitosti (všetky druhy štipendií - sociálne, motivačné) pre FPV UCM
- referentka – koordinátorka pre školné a poplatky spojené so štúdiom 
pre FPV UCM

Kancelária: 110a (Nám. J. Herdu 2, Trnava)
Telefón: 033 5565 116
E-mail: jana.polasova(zav.)ucm.sk


Štipendijný poriadok UCM v Trnave

Štipendiá sociálne

Usmernenie pre študentov - sociálne štipendiá na akademický rok 2018/2019 (platné od 1.9.2018 do 30.6.2019)
Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
Potvrdenie / Výpis na účely priznania sociálneho štipendia

Štipendiá motivačné

Postup a kritéria priznávania motivačných štipendií v akademickom roku 2019/2020

Chcem byť vedec

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk