SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Študijné pobyty

Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2022/2023 doplňujúce informácie.

Študijné plány a informačné listy študijných programov FPV UCM pre prichádzajúcich študentov cez Erasmus+


Predlžovanie študentských mobilít Erasmus - usmernenie 2021
Usmernenie k Erasmus mobilitám pre študentov na AR 2021/2022


Pokyny pre študentov
Erasmus+
Pokyny pre pedagógov Erasmus+

Zoznam bilaterálnych dohôd v rámci programu Erasmus+

Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre prichádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre odchádzajúcich a prichádzajúcich pedagógov

Komisia pre mobilitu študentov, absolventov a pedagógov na FPV UCM

Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2022/2023
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2021/2022
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2020/2021
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2019/2020
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2018/2019

Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2017/2018
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2016/2017

Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2022/2023 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2021/2022 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2020/2021 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2019/2020 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2018/2019 na FPV UCM


Správa o mobilitách za rok 2022 na FPV UCM
Správa o mobilitách za rok 2021 na FPV UCM
Správa o mobilitách za rok 2020 na FPV UCM
Správa o mobilitách za rok 2019 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2018 na FPV UCM
Správa o mobilitách za rok 2017 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2016 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2015 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2014 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2013 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2012 na FPV UCM


 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk