SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Študijné pobyty

Výberové konanie na Erasmus+ mobility uskutočňované v akademickom roku 2019/2020

Na Fakulte prírodných vied UCM sa výberové konanie uskutoční dňa 17.01.2019 na nám. J. Herdu 2 v miestnosti 310 od 08.30 hod.

Výzva na podanie prihlášky na mobility Erasmus+, ktoré sa budú realizovať v ak.r. 2019/2020
doplňujúce informácie.

Študijné plány a informačné listy študijných programov FPV UCM pre prichádzajúcich študentov cez Erasmus+Pokyny pre študentov
Erasmus+
Pokyny pre pedagógov Erasmus+

Zoznam bilaterálnych dohôd v rámci programu Erasmus+

Kritéria výberu pre odchádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre prichádzajúcich študentov
Kritéria výberu pre odchádzajúcich a prichádzajúcich pedagógov

Komisia pre mobilitu študentov, absolventov a pedagógov na FPV UCM

Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2019/2020
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2018/2019

Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2017/2018
Zoznam nominovaných pedagógov FPV UCM v programe ERASMUS na rok 2016/2017

Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2019/2020 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2018/2019 na FPV UCM

Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2017/2018 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2016/2017 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2015/2016 na FPV UCM
Zoznam nominovaných študentov v programe ERASMUS na rok 2014/2015 na FPV UCM


Správa o mobilitách za rok 2018 na FPV UCM
Správa o mobilitách za rok 2017 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2016 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2015 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2014 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2013 na FPV UCM

Správa o mobilitách za rok 2012 na FPV UCM

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk