SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Záverečné práce

Smernica o náležitostiach záverečných prác

Usmernenie dekanky č. 5 k smernici o náležitostiach záverečných prác

Usmernenie dekanky č. 6 k smernici o náležitostiach záverečných prác

Tlačivo - Návrh na zmenu záverečnej práce

Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2023/2024:


Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2022/2023:


Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2021/2022

Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2020/2021

Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2019/2020


Schválené záverečné práce na FPV UCM v akademickom roku 2018/2019


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk