SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Ústav počítačových technológií        Ústav chémie a  environmentálnych vied (ÚCHEV)                               Ústav biológie a biotechnológie (ÚBB)
          a informatiky (ÚPTI)                   

Rigorózne pokračovanie

Učebné plány v AR 2023/2024
Aplikovaná biológia - učebný plán

Aplikovaná chémia učebný plán

Biotechnológie - učebný plán

Aplikovaná informatika - učebný plán


Učebné plány v AR 2022/2023
Aplikovaná biológia - učebný plán

Aplikovaná chémia učebný plán

Biotechnológie - učebný plán

Aplikovaná informatika - učebný plánSmernica o rigoróznom konaní 2023
Usmernenie dekanky k smernici o rigoróznom konaní

Prihláška na rigorózne konanie
Prihláška na rigoróznu skúšku
 

 

Vladimíra Mikulková
Organizačné oddelenie UCM
- referentka
- rigorózne konanie študentov FPV UCM

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)

Telefón: 033 5565 117

E-mail: vladimira.mikulkova(zav.)ucm.sk 

 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk