SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Rigorózne pokračovanie

Aplikovaná biológia - učebný plán


Aplikovaná chémia učebný plán


Biotechnológie - učebný plán


Aplikovaná informatika - učebný plánSmernica o rigoróznom konaní 2023
Usmernenie dekanky k smernici o rigoróznom konaní

Prihláška na rigorózne konanie
Prihláška na rigoróznu skúšku
 

 

Vladimíra Mikulková
Organizačné oddelenie UCM
- referentka
- rigorózne konanie študentov FPV UCM

Kancelária: 110b (Nám. J. Herdu 2, Trnava)

Telefón: 033 5565 117

E-mail: vladimira.mikulkova(zav.)ucm.sk 

 


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk