SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Doktorandské štúdium

Zodpovedná osoba pre doktorandské štúdium FPV  - Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.Pokyny k dizertačnej skúške

Dôležité dokumenty a formuláre
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2024/2025 - denné
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2024/2025 - externé
Odborové komisie pre študijné programy
 
Ing. Zuzana Obúlaná (referentka)
študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium
Kancelária: 111B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 517
E-mail: zuzana.obulana@ucm.sk


Platné úradné hodiny počas akademického roka:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň

 

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk