SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Doktorandské štúdium

Zodpovedná osoba pre doktorandské štúdium FPV  - Mgr. Dominika Vešelényiová, PhD.


Dôležité dokumenty a formuláre
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2022/2023 - denné
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Učebné plány pre doktorandské štúdium v AR 2022/2023 - externé
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia - učebný plán
Molekulárna biológia - učebný plán
Biotechnológie - učebný plán
Obhajoba dizertačných prác na FPV UCM v AR 2021/2022

Obhajoba dizertačných prác na FPV UCM v AR 2020/2021

 

Mgr. Soňa Svetlíková
Kancelária 111b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 149
Fax: 033 5565 120
E-mail: sona.svetlikova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00 - 11:00 hod.
Utorok:      neúradný deň
Streda:      8:00 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:30 hod.
Štvrtok:      neúradný deň
Piatok:       8:00 - 11:00 hod.


 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 107
(Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk