SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Doktorandské štúdium


Oznam o konaní obhajob dizertačných prác

aplikovaná analytická a bioanalytická chémia

molekulárna biológia

 


Mgr. Soňa Svetlíková
Kancelária 111b (Nám. J. Herdu 2, Trnava, prvé poschodie)
Telefón: 033 5565 149
Fax: 033 5565 120
E-mail: sona.svetlikova(zav.)ucm.sk

Úradné hodiny
Pondelok: 8:00 - 11:00 hod.
Utorok:      neúradný deň
Streda:      8:00 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:30 hod.
Štvrtok:      neúradný deň
Piatok:       8:00 - 11:00 hod.

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk