SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Denné štúdium

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika
Aplikovaná biológia
Biotechnológie
Chémia
Ochrana a obnova životného prostredia


Magisterské štúdium
Aplikovaná biológia
Aplikovaná chémia
Biomedicínska chémia
Biotechnológie


Doktorandské štúdium
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Molekulárna biológia
Biotechnológie


Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)
Telefón: 033 5565 142
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Platné úradné hodiny:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk