SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Denné štúdium

ROZVRHY FPV pre 1. ročník štúdia v akademickom roku 2016/2017
Legenda k rozvrhom
Zaradenie študentov 1. ročníka aplikovanej informatiky do krúžkov
Zaradenie študentov 2. ročníka aplikovanej informatiky do krúžkov

Bakalárske štúdium
Aplikovaná informatika - krúžok 05
Aplikovaná informatika - krúžok 06
Aplikovaná informatika - krúžok 07
Aplikovaná informatika - krúžok 08
Aplikovaná biológia
Rozdelenie študentov 1.r AB (Lab. cvič. z biológie/chémie)
Rozdelenie študentov 1.r AB (Výpoč. seminár I/A.j. pre prírodné vedyI)
Biotechnológie
Chémia

Magisterské štúdium
Aplikovaná biológia
Aplikovaná chémia
Biotechnológie

Doktorandské štúdium
Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
Molekulárna biológia

Študijné oddelenie Fakulty prírodných vied
Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105 (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 142
Fax: 033 5565 120
E-mail: daniela.simkova(zav.)ucm.sk

Platné úradné hodiny:
Pondelok: neúradný deň
Utorok:      8:30 - 11:00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Streda:      neúradný deň
Štvrtok:      8:30 - 11.00 hod. a 12:30 - 14:00 hod.
Piatok:       neúradný deň

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

fax: (+421) 33 / 55 65 185
e-mail:
dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 105
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

Fax: 033 5565 120
e-mail:
daniela.simkova@ucm.sk