SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Prednáška docenta Dr. Gerharda Soju

Pozývame Vás na prednášku docenta Dr. Gerharda Soju, University of Natural Resources and Life Sciences (Rakúsko) zameranú na globálne klimatické zmeny a biouhlie ako nástroj pre zmiernenie ich dopadov.

Prednáška v anglickom jazyku sa uskutoční na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave dňa 6.10.2022 o 14:00 na Priemyselnej ulici 4, na prízemí v aule.

Assoc. Prof. PD Dr. Gerhard Soja, MSc. je vedúcim vedeckým pracovníkom na Inštitúte chemického a energetického inžinierstva a prednášajúcim na Inštitúte pre integrovaný výskum ochrany prírody, Universität für Bodenkultur (BOKU) vo Viedni. Je skúseným a celosvetovo uznávaným vedcom, ktorý viedol celý rad výskumných projektov zameraných prevažne na vplyv zmien podmienok životného prostredia na rastliny a pôdu, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo a dynamiku nutrične dôležitých prvkov v životnom prostredí. Má za sebou viac ako 10-ročné riadiace pôsobenie na pozíciách zástupcu vedúceho alebo vedúceho oddelenia. Jeho vedecká kariéra je postavená na vysokoškolskom vzdelaní v oblasti fyziológie rastlín a viedla k množstvu vedeckých publikácií, knižných príspevkov, noriem a patentov. Jeho súčasné projektové aktivity sa zameriavajú na potenciál biouhlia ako pôdneho aditíva na poľnohospodárske využitie a ako nástroja v boji s celosvetovým dopadom klimatických zmien.

Noc vonku

Trnavská arcidiecézna charita v spolupráci so študentmi organizuje dňa 27.10.2022 akciu Noc vonku. Cieľom akcie je zvýšiť povedomie o problematike bezdomovectva a možnosti pomoci ľudom na ulici. Pripravujeme sprievodný program, chceme ponúknuť občerstvenie (čaj, polievka, guláš – podľa možností), skúsenosti a príbeh človeka žijúceho na ulici, rozhovor s pracovníkmi, ktorí pracujú s danou cieľovou skupinou. Kto bude mať záujem, môže si vyskúšať noc vonku – prespať na ulici.

Hľadáme študentov, ktorí budú ochotní pomôcť s prípravou akcie, so zbierkami, prípravou občerstvenia (čaj, polievka, guláš – podľa možností). Študenti môžu prispieť aj svojím programom (hra na gitare, spev atď.). Každú pomoc uvítame a novým nápadom sme otvorený.

V prípade otázok alebo záujmu nás môžete kontaktovať e-mailom: patrik.bellay@charitatt.sk alebo telefonicky: 0940 601 716.

Harmonogram promócií júl 2022

Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia v akademickom roku 2021/2022


19. júla 2022 | FPV UCM | 1 skupina | od 9,30 hod. do 11,30 hod.
Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. 

1. skupina    od 9,30 hod do 11,30 hod. (Bc., Mgr.) – FPV  cca. 43 abs.
denné a externé štúdium Bc., Mgr.
nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod.
začiatok promočného aktu 10,30 hod.

Stretnutie akademickej obce

Vážení členovia akademickej obce.

Dovoľujeme si Vás pozvať na stretnutie Akademickej obce Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, ktoré sa uskutoční dňa 13. 09. 2022 o 13:00 hod. v budove v Špačinciach, v miestnosti č. 222 (S 2.5).
 
Program: 
  1. Otvorenie ZS akademického roka 2022/23
  2. Správa o činnosti AS FPV

Ing. Eva Ürgeová, PhD. 
predsedníčka AS FPV

doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD.
dekanka  FPV UCM v Trnave

Save wetland together


The Save wetland together – Zachráňme spolu mokrade project benefits from a 887 140 € grant from Norway through the Norway Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 133 000 €. The aim of the project is the revitalization and rescue of 4 endangered wetlands in the Štiavnica and Kremnica mountains and associated activities to improve public awareness of climate change.

If you want to know more about programmes and projects financed by the Norway Grants in Slovakia, visit www.norwaygrants.sk.

The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and inclusive Europe.

Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern Europe and the Baltics. Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:
 

  1. Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
  2. Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
  3. Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
  4. Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
  5. Justice and Home Affairs


All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15 %.
 

PROJECT WEB

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk