SK  EN  
IFBLR
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Významné publikácie 2017

Významné publikácie 2017

Zoznam publikácií:

Významní absolventi

doc. RNDr. Miroslav Horník, PhD., docent v odbore Analytická chémia
doc. RNDr. Miroslav Ondrejovič, PhD., docent v odbore Biotechnológie
doc. RNDr. Martin Pipíška, PhD., docent v odbore Environmentálne inžinierstvo
doc. RNDr. Ján Titiš, PhD., docent v odbore Anorganická chémia

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

email
kontakt
Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Daniela Šimková
Kancelária: 309
(Nám. J. Herdu 2, Trnava, 3. poschodie)

Telefón: 033 5565 142

e-mail: daniela.simkova@ucm.sk