SK  EN  
FZV
FSV
FMK
FF
UNIVERZITA

Dokumenty-systém kvality fakulty

Smernica 1/2014 - Monitorovanie a komplexné hodnotenie pracovnej činnosti jednotlivých vedecko-výskumných a pedagogických pracovníkov FPV UCM

Smernica 2/2014
- Charakterizácia funkčných miest na FPV UCM v Trnave a systém motivácie pedagogických pracovníkov

Smernica 3/2014
- Tvorba a monitorovanie študijných programov

Smernica 4/2014
- Povoľovanie a organizácia štúdia podľa individuálneho študijného plánu

Smernica 5/2014
- Postup pri neúčasti študenta na vzdelávacej činnosti

Smernica 6/2014 - Pravidlá schvaľovania školiteľov doktorandského štúdia

 

KONTAKTY

FAKULTA           

PRÍRODNÝCH 

VIED

Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika

tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323

e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie

Fakulty prírodných vied 

Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: 213 (J. Hajdóczyho 1, 2. poschodie)

 

Telefón: 033 5565 316

e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk